آموزش

آموزش

شرکت جرثقیل کیان برگزاکننده دوره ها آشنایی و تخصصی شناخت انواع جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل بازویی ، تعمیرات و نگهداری جرثقیل ، برق جرثقیل ، مکانیک جرثقیل ، اپراتوری جرثقیل و تست و بازرسی جرثقیل و انواع متعلقات آن می باشد . مهندسی جرثقیل کیان با برگزاری این دوره ها از وابستگی شما در زمان خرابی های حاد به تولیدکننده و تأمین کننده جرثقیل کاسته و با معلومات و راه حلهای مهندسی که توسط اساتید مجرب و متخصص ما در اختیار دانش آموختگان قرار داده می شود ، درنهایت ایمنی با اطمینان خاطر بیشتر از عملکرد صحیح جرثقیل خود ، آسوده خاطر و یا حداکثر توان بهره مند شده و هزینه های خود را به حدالاقل ممکن کاهش دهید .تمامی دوره های آموزشی به صورت کلاسهای تئوری و عملی با امکانات مناسب مهیا شده در محیط کارخانه شرکت جرثقیل کیان برگزار می گردد . درصورت تمایل شرکت جرثقیل کیان امکان برگزاری دوره های آموزشی را در محل کارخانه شما مهیا می سازد . کلاسهای آموزشی در قالبهای ذیل برگزار می گردد و دانش آموختگاه پس از قبولی در آزمون نهایی از طرف شرکت جرثقیل کیان گواهیی صلاحیت دریافت می نمایند .

  آموزش اپراتوری جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی

  آموزش تخصصی برق جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی

  آموزش تخصصی مکانیک جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی

  آموزش تخصصی تعمیرات و نگهداری جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی

  آموزش تخصصی تست و بازرسی جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای جرثقیل بازویی