برق

خطوط برق رسان جرثقیل:

سی ریل و قرقره و کابل تخت
در این خطوط ، از ریل های فولادی سبک و مقاوم با روکش آبکاری شده یا رنگی به همراه کابل های تخت ، نرم و انعطاف پذیر استفاده می شود .کابل ها توسط قرقره های چرخ فولادی و در خطوط ضدجرقه EX با قرقره های چرخ پلاستیکی ضد سایش یا فلزی با روکش عایق شده حمل می شوند .
عمدتا در مسیرهای کوتاه طولی جهت انتقال برق قدرت و در مسیر عرضی جرثقیل ها جهت انتقال برق قدرت و فرمان استفاده می گردند.