جرثقیل سقفی تک پل

جرثقیل سقفی تک پل:

به صورت روتین جهت بهره وری تا ظرفیت 10 تن و دهانه 24 متر به شرط تک پل  با قابلیت نصب بالابرهای زنجیری و سیم بکسلی به صورت دستی و برقی طراحی گردیده است .

جرثقیل سقفی تک پل به جهت نوع و شکل آن از متریال کمتری استفاده شده و اساساً به لحاظ وزن مرده پایینتر مقرون به صرفه می باشد و همچنین استرس و نیروی کمتری به سازه اصلی سالنها وارد می کند .
در جرثقیل سقفی تک پل سایش در چرخها به حدالاقل خود رسیده و زمان تولید و تحویل این جرثقیل کوتاهتر است.
جرثقیل سقفی تک پل در موارد و شرایط با کاربری خاص با دهانه و ظرفیت سفارشی مشتریان قابل طراحی و ساخت می باشد .
کاربری : انبارها ، خطوط تولید ، خط تعمیرات کاشی و سرامیک و عمدتاً صنایع سبک