جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی تک پل جرثقیل سقفی به صورت روتین جهت بهره وری تا ظرفیت 10 تن و دهانه 24 متر به شکل تک پل با قابلیت نصب بالابرهای زنجیری و سیم بکسلی به صورت دستی و برقی طراحی گردیده است . جرثقیل سقفی تک پل به جهت نوع و شکل آن از متریال کمتری استفاده شده و اساساً به لحاظ وزن مرده پایینتر مقرون به صرفه می باشد و همچنین استرس و نیروی کمتری به سازه اصلی سالنها وارد می کند . در جرثقیل سقفی تک پل سایش در چرخها به حدالاقل خود رسیده و زمان تولید و تحویل این جرثقیل کوتاهتر است. جرثقیل سقفی تک پل در موارد و شرایط با کاربری خاص با دهانه و ظرفیت سفارشی مشتریان قابل طراحی و ساخت می باشد . کاربری جرثقیل سقفی تک پل : انبارها ، خطوط تولید ، خط تعمیرات کاشی و سرامیک و عمدتاً صنایع سبک جرثقیل سقفی جفت پل جرثقیل سقفی جفت پل به صورت روتین تا ظرفیت 600 تن و دهانه 35 متر با سازه جفت پل با قابلیت نصب بالابرهای برقی سیم بکسلی طراحی گردیده است. در جرثقیل سقفی جفت پل جهت سهولت در تعمیرات و نگهداری دسترسی و جهت ایمنی و تسلط بهتر اپراتور بر اوضاء از کابین استفاده می شود که به صورت آپشن سفارشی به درخواست مشتری اجرا می گردد . کاربرد : جرثقیل سقفی جفت پل با سازه قوی در صنایع سنگین و پرکار نظیر انبار ، صنایع فولاد ، خطوط تولید و تولیدات ذوب آهن استفاده می گردد . جرثقیل سقفی جفت پل در موارد و شرایط با کاربری خاص به درخواست مشتری تا ظرفیت 320 تن توسط واحد مهندسی شرکت جرثقیل کیان قابل طراحی و ساخت می باشد .