جرثقیل نیمه دروازه ای تک پل

نیمه دروازه ای تک پل: 

در صنایع سبک و سنگین تا ظرفیت 80 تن و دهانه 40 متر با سازه تک پل و جفت پل و قابلیت نصب کنسول از یک طرف جهت اجرا در داخل سالن و بیرون سالنها به موازات خط طولی سوله طراحی گردیده است .