سیم بوکسلی

سیم بکسلی:

این بالابر ها به واسطه سیم بکسل و قلاب اقدام به حمل بار می نماید که معمولا از ظرفیت 500 کیلوگرم الی 6300 کیلوگرم به صورت استاندارد و یکپارچه(Compact)برقی در حالت 2 و 4 کاره با ارتفاع و سرعتهای متنوع پاسخ نیاز شما می باشند .جهت کاربری های متفاوت در صنایع سبک و سنگین دسته بندی می گردد .FEM: 1BM, 1AM, 2M, 3M, 4MISO:M3 ,M4 ,M5,M6,M7 خیلی پرکار . پرکارمتوسط. کم . خیلی کم